Programowanie w elektronice
www.fundacja-spoleczn.pl

Jak już wiadomo, istnieją pewne konkretne związki pomiędzy informatyką a elektroniką. W zasadzie wszystkie urządzenia związane ze światem informatyki są elektroniczne, więc chyba więcej tłumaczyć nie trzeba.

Co za tym idzie, elektronika ma także silne związki z programowaniem, ponieważ wiele urządzeń opiera swoją pracę właśnie o jakiś program. Służy on z reguły do tego, aby sterować działaniem urządzenia, które ma wykonywać konkretne zadania.

W zakładzie produkcyjnym maszyna wycina określone kształty z materiału, ponieważ tak zapisano w programie. Nawet bardzo proste urządzenia elektroniczne, takie jak kalkulatory czy zegarki, bazują na programach.

Nieskomplikowanych, ale jednak wymagających odwołania się do wiedzy z zakresu informatyki, a konkretnie programowania. Co tu dopiero mówić o sprzęcie dużo bardziej skomplikowanym, takim jak komputery czy tablety? Program generalnie pojawia się wszędzie tam, gdzie w grę wchodzą funkcje wykonywane przez dane urządzenie automatycznie, a także tam, gdzie użytkownik musi wykonać jakąś czynność, by uzyskać pożądany efekt.

https://etak.eu/pl/menu/sterowanie-bateriami-kondensatorow-173.html