Niezachowanie bezpiecznej odległości

Z pewnością wiele wypadków w ruchu drogowym można byłoby uniknąć, gdyby kierowcy zachowywali bezpieczną odległość między pojazdami.

Z policyjnych raportów wynika, że w 2013 roku ponad 2 tysiące wypadków spowodowane było niezachowaniem bezpiecznej odległości między pojazdami.

Najczęściej jest to zmora miejskich ulic, kiedy stojąc w korku, trzymamy się bardzo blisko poprzedzającego nas pojazdu.

Co należy rozumieć poprzez bezpieczną odległość pomiędzy pojazdami? Jest to odległość, która pozwoli uniknąć wypadku.

W przypadku, gdy auto jadące przed nami gwałtownie zahamuje, my będziemy w stanie wyhamować.

Zimą, kiedy jest ślisko warto zadbać o większą odległość niż normalnie.

Wtedy droga hamowania jest dłuższa oraz może zdarzyć się, że pojazd przed nami wpadnie w poślizg i stworzy duże zagrożenie także dla nas.

Z tego powodu należy pamiętać, że na wielkość odstępu pomiędzy samochodami ma wpływ prędkość oraz warunki atmosferyczne.

Podsumowując, im większy dystans, tym więcej czasu na reakcję w przypadku niespodziewanej sytuacji i możliwość uniknięcia zderzenia.