Hardware Description Language
www.resortmed.com.pl

Sprzęt komputerowy, by moc działać bez problemów został wyposażony w odpowiedni język. To dzięki niemu może obsługiwać dzisiaj technikę cyfrową. Uznaje się, że Hardware Description Language to układ cyfrowy stanowiący język opisu sprzętu. Kilka ciekawostek na jego temat odnajdziesz w tekście poniżej.

Język opisujący sprzęt

Na początek warto wspomnieć, że wynalezienie tego typu języka datuje się na lata 50. minionego wieku. Odkrycie miało miejsce w Stanach Zjednoczonych.

To wtedy postanowiono stworzyć specjalny układ cyfrowy. Dzieli się go na język behawioralny oraz funkcjonalny. Pierwszy typ zajmuje się zależnościami, jakie powstają w układzie cyfrowym na jego wyjściu i wejściu. Natomiast odmiana funkcjonalna ma za zadanie przede wszystkim opisywać poszczególne bloki funkcjonalne, które między innymi spełniają role logistyczne. Są one bardziej lub mniej złożone. Niektóre z nich dotyczą konkretnych rejestrów, a inne systemów. Hardware Description Language pozwala na syntetyzowanie układów cyfrowych oraz ich optymalizacje.

Stworzenie HDL wynikało z potrzeby znacznego uproszczenia procesów projektowania. Wyróżnia się kilka języków cyfrowych. VHDL – jest jednym z najważniejszych. Natomiast można spotkać się jeszcze z ABEL- Advanced Boolean Expression Language, AHDL – Altera Hardware Description Language. Prawdopodobnie w przyszłości wykształca się kolejne, odpowiadające potrzebom wysoko rozwiniętej technologii i elektroniki. Osoby zajmujące się projektowaniem języka cyfrowego maja ręce pełne roboty, bowiem nieustannie dochodzi do zmian wywołanych niekończącym się postępem. Warto od czasu do czasu sprawdzać, jakim językiem cyfrowym będą posługiwały się kupowane przez nas sprzęty typu hardware.

dzierżawa kserokopiarek